The daily Post

READ OUR BLOG

Hoe lever je langetermijn-waarde met je online strategie?

Eerder schreven we over een moeilijke vraag: voegen social media nog waarde toe aan ons leven? Waar eerst de nadruk lag op gemeenschap, lijkt het doel nu om zolang mogelijk onze aandacht vast te houden. De vraag is niet meer: hoe voegen we waarde toe aan het leven van gebruikers? Het werd: hoe maken we onze gebruikers zo verslaafd mogelijk? Dat is mooie food for thought. Maar als je ons vraagt wat de oplossing is, kunnen we daar niet direct op antwoorden.

Quick wins of langetermijn-waarde?

Voor mijn werk en klanten is het een belangrijke vraag. Als je werkt aan een strategie voor online communicatie, moet je al snel kiezen. Ga je voor quick wins en kortetermijn-groei, of voor langetermijn-waarde? Deze keuze is allesbepalend voor je positionering, het bereiken van je doelen, en hoe je met je doelgroepen omgaat.

De juiste keuze

Op basis waarvan maak je de juiste keuze? Het is belangrijk om eerst te kijken naar wat er aan de hand is. Tegenwoordig kun je met technologie het gedrag van je klanten beïnvloeden. Je kunt ze zelfs verslaafd maken. In principe kan iedereen met kennis en geld daarvan gebruikmaken. En dat gebeurt dan ook.

quick wins of langetermijn-waarde

Op korte termijn kan dit tot positieve resultaten leiden: je boekt groei, wordt bekender en krijgt meer invloed. Tegelijkertijd weten we dat dit op lange termijn niet goed is voor mens en maatschappij. We zien de gevolgen om ons heen: denk aan smartphoneverslaving, fake news, politieke polarisering en beïnvloeding van verkiezingen.

Mens, maatschappij en organisatie

Behalve slecht voor mens en maatschappij, zijn deze tactieken ook slecht voor de bedrijven en organisaties die ze gebruiken. De focus op kortetermijn-winst gaat vrijwel automatisch ten koste van langetermijn-waarde. En juist die langetermijn-waarde zorgt ervoor dat je niet alleen vandaag, maar ook over twee jaar nog verkoopt en wordt vertrouwd.

Hoe kun je online strategie en communicatie inzetten om die waarde te leveren? En hoe maak je optimaal gebruik van online mogelijkheden, zonder er misbruik van te maken? Om je daarbij te helpen, bied ik onderstaande handvatten aan.

1. Hanteer de gulden regel

Waar ligt de grens tussen goed en fout? Denk bijvoorbeeld aan targeting. Het gebruiken van illegaal verkregen data om een kwetsbare groep mensen te bereiken met fake news, is niet oké. Daar zijn we het vast over eens. Het andere uiterste is dat je helemaal niet aan targeting doet. Maar dat is ook weer wat overdreven.

Hierbij is mijn leidraad de oude gulden regel. Decennialang gebruiken mensen hem al bij religie en filosofie als regel voor moreel gedrag: behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden. Met andere woorden: als jij niet wil dat een bepaalde tactiek bij jou gebruikt wordt, gebruik hem dan zelf ook niet bij anderen.

Morele grenzen

In theorie kunnen mensen deze gulden regel verschillend toepassen, omdat ieder zijn eigen morele grens heeft. Maar je zult zien dat we in de praktijk ongeveer hetzelfde denken als je ons vraagt hoe we behandeld willen worden. Ik vind het bijvoorbeeld niet erg als een bedrijf mij target op basis van openbaar beschikbare informatie, of informatie die ik willens en wetens zelf afsta. Dus die tactiek mag ik ook gebruiken bij mijn eigen aanpak. Ik wil daarentegen niet dat Cambridge Analytica-achtige tactieken tegen mij gebruikt worden. Die gebruik ik zelf dus ook niet in mijn strategie.

Deze tactieken werden gebruikt tijdens de Trump-campagne en zetten op twijfelachtige wijze verkregen data om in psychologische profielen. Dit waren vaak profielen van kwetsbare groepen, om hen zo berichten te laten zien die grenzen aan fake news en haatzaaien. Een ander voorbeeld van een te vergaande tactiek is het inzetten op het verslaafd maken van je gebruikers. Ook dat voldoet bij mij niet aan de gulden regel. Toch komt het in de praktijk voor, bijvoorbeeld bij Facebook.

2. Laat trucjes achterwege

Mijn uitgangspunt bij de morele gedachte is dat er geen shortcuts naar succes bestaan. Maar zo presenteren mensen het vaak wel. Bijvoorbeeld door growth hacking: een methode om zo snel mogelijk te groeien. Ook gebruikmaken van fake accounts is zo’n shortcut.

Het belang van ‘echt’

Hierbij kun je ook vaak de gulden regel hanteren, maar voor mij is nog iets anders belangrijk. Ik vind dat dingen ‘echt’ moeten zijn. En trucs zoals het kopen van likes/fans en een focus op growth hacking zijn dat niet. Die zijn fake. De tactieken leveren weliswaar kortetermijn-winst, maar geen langetermijn-waarde. 

Je moet groei helemaal niet met trucs willen hacken, maar blijvende en duurzame relaties bouwen en onderhouden. Je moet dingen maken die zo goed zijn dat mensen ze willen delen, zonder dat je ze truct om dat te doen.

Daarom stel ik mezelf bij het gebruik van middelen, maar ook bij de manier van communicatie, de vraag: ‘Is dit echt of gebruik ik nu een trucje?’. Dat leidt ook bij mij tot dilemma’s. Mag ik bijvoorbeeld mensen die ik ken, vragen om mijn berichten te liken en delen?

Er bestaan geen shortcuts naar succes.

3. Voeg waarde toe door te communiceren vanuit vertrouwen

Online waarde toevoegen door je communicatie. Hoe doe je dat? Het gaat in de eerste plaats om het bouwen van vertrouwen. Mijn leidraad in real life is daarbij ‘The Emotional Bank Account‘ van Stephen Covey. De bank vergelijkt relaties tussen mensen met een bankrekening.

Door goed gedrag kun je geldstortingen doen (deposits), en door slecht gedrag kun je geldopnames doen (withdrawals). De mate van vertrouwen is het saldo van de bankrekening. Maak je meer deposits, dan krijg je vertrouwen. Maak je vooral withdrawals, dan krijg je daar wantrouwen voor terug. Hieronder zie je de grootste deposits en withdrawals naast elkaar.

emotionele bankrekening

De theorie hierbij is dat het niet alleen om een morele leidraad gaat. Het is er een die zorgt voor resultaten. Dat resultaat is dus het vertrouwen. En als je vertrouwen krijgt, ben je spekkoper. Politici die vertrouwd worden, krijgen sneller de stem van kiezers. Bedrijven die vertrouwd worden, krijgen klanten. 

Daarmee voeg je dus dubbel waarde toe: het is moreel het goede, maar ook in je eigenbelang. Als Facebook zich aan bovenstaande houdt, verdwijnen hun problemen. De afgelopen weken gaf Mark Rutte een goed voorbeeld van een deposit. Artsen zonder Grenzen liet een withdrawal zien.

Waarde toevoegen door online communicatie

Hoe kun je waarde toevoegen door online communicatie? En hoe zorg je ervoor dat je geen misbruik maakt van de mogelijkheden die je geboden worden? Met de handvaten hierboven kom ik een heel eind. Wat ik daarbovenop extra nuttig vind, is dat ze niet alleen gaan over goed gedrag, maar ook gekoppeld zijn aan resultaat. Je bedrijf of organisatie zal er op lange termijn alleen maar sterker van worden!

Uiteindelijk gaat het bij bedrijven en organisaties in de eerste plaats om succesvol zijn (winst maken, winnen, invloed krijgen). Ook daarvoor zijn bovenstaande handvaten voor mij onmisbaar. Ze zorgen ervoor dat je niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst van waarde blijft voor je doelgroepen. Dat ze je vertrouwen. En dat je succesvol blijft.

 

Groeien naar naar een resultaatgerichte communicatie (Campagnemanagement)

Organisaties willen voortdurend meer resultaat halen uit hun communicatie en campagnes. Door de uitvoering zo efficiënt mogelijk te organiseren en door – op basis van klantinzichten – relevant te communiceren. Om dit goed te doen, moeten efficiëntie en effectiviteit samen worden gebracht. Op het eerste gezicht lijken dit misschien twee zaken die niet goed samengaan, maar goed gecombineerd, bieden ze garantie voor resultaatgerichte communicatie.

Mooie campagnes vs. succesvolle campagnes

Wellicht herken je deze situatie: je collega van marketing laat vol trots een nieuwe direct-marketingcampagne zien. De campagne is samen met een reclamebureau ontwikkeld. De vormgeving ziet er goed uit, de creatie is prachtig en personalisatie is ver doorgevoerd; een mooie campagne om te zien en te laten zien. Je stelt een paar vragen. Wat is er geregeld om het resultaat van de campagne te meten? Levert de campagne straks wel het juiste resultaat op? Zijn daar überhaupt duidelijke KPI’s voor geformuleerd? De teleurstelling is inmiddels af te lezen van het gezicht van je collega.

Ik kom dergelijke situaties regelmatig tegen. Een mooie campagne wordt verward met een succesvolle campagne of een organisatie is niet goed ingericht om structureel succesvolle campagnes af te leveren. Hoe kan dit wel gerealiseerd worden? Door een goede campagnemanagementorganisatie te creëren waarin twee ogenschijnlijk onverenigbare werelden bij elkaar worden gebracht: die van effectiviteit en efficiëntie.

Groeipad
Er bestaat helaas geen blauwdruk voor het organiseren van campagnemanagement. Er bestaat wel een groeipad, waarbij een organisatie meerdere fases kan doorlopen. We onderscheiden de volgende fases:

Fase 0: ad-hoc campagnemanagement

Tijdens deze fase voer je één of meerdere campagnes per jaar uit. Dit zijn veelal grotere campagnes, waarbij ad-hoc een campagneteam wordt gevormd. Iedere campagne wordt volledig opnieuw ingestoken, er wordt hooguit gekeken naar het draaiboek van de vorige campagne. Er is geen sprake van borging op het gebied van uitvoering en kennis. Het tot een goed einde brengen van de campagne is het belangrijkste resultaat.

Fase 1: organiseren van campagnemanagement
In de eerste fase wordt het fundament van de campagnemanagementorganisatie neergezet. Veelal gebeurt dit als het aantal campagnes toeneemt en deze complexer worden. Er komt een vast team dat zich bezighoudt met het uitvoeren van de campagnes. De belangrijkste taak van dit team is het goed laten verlopen van alle stappen binnen de campagne.

Fase 2: realiseren van efficiencyvoordelen
Nu ontstaat de behoefte om de campagnemanagementactiviteiten slimmer te organiseren, omdat anders de kans bestaat dat het allemaal te veel wordt, zowel qua kosten als qua tijd. Dit houdt in dat campagnemanagementprocessen worden ingericht, procedures worden ontwikkeld, tooling wordt aangeschaft om het proces van wijzigen en goedkeuren van uitingen efficiënt te laten verlopen. Hiermee kunnen aanzienlijke besparingen op kosten en doorlooptijden worden gerealiseerd.

Uit ervaring blijkt dat dit soms kan oplopen tot tientallen procenten. Voor één van onze opdrachtgevers hebben we een vast campagneteam opgezet en gekeken hoe de uitvoering van campagnes efficiënter kon worden georganiseerd. Dit heeft geleid tot besparingen in de uitvoering van campagnes tot 30 procent. Tegelijkertijd wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit, waardoor foutpercentages en bijbehorende herstelacties aanzienlijk verminderen.

Fase 3: verkrijgen van communicatie-inzichten
In deze fase staat de campagnemanagementorganisatie als een huis. Campagnes worden binnen tijd en budget uitgevoerd en voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn. Nu wordt het tijd om te kijken naar het resultaat van de campagnes. Leveren de campagnes voldoende op op het gebied van nieuwe klanten, cross-sell of hogere klanttevredenheid? Om dit inzichtelijk te maken is het belangrijk om informatie te verzamelen, vast te leggen en vervolgens te analyseren. Hierdoor verkrijg je inzicht in wie wel of niet heeft gerespondeerd, welke kanalen en onderdelen van de campagne bij hebben gedragen aan het succes van de campagne, wat de doelgroep überhaupt van de campagne vond en het aanbod dat werd gedaan.

Deze communicatie-inzichten zijn essentieel om te kunnen bepalen of je op de goede weg bent en of er nog verbetermogelijkheden zijn. Dit betekent ook dat de campagnemanagementorganisatie uitgebreid moet worden met marktonderzoekers en analisten. Zij vertalen samen met de campagnemanagers de verkregen inzichten door naar verbeteringen.

Fase 4: continu verbeteringen realiseren
Tijdens deze laatste fase heb je een continu proces ingericht waarin de campagne wordt ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en verbeterd. De verkregen inzichten zijn voor iedereen beschikbaar en de ‘geleerde lessen’ worden toegepast in toekomstige campagnes. Bovendien wordt regelmatig gekeken hoe de campagnemanagementorganisatie nog efficiënter kan worden ingericht. Hierdoor blijven kosten en doorlooptijden onder controle, is kwaliteit van uitvoering gegarandeerd en wordt een zo hoog mogelijk resultaat uit campagnes gehaald. Bovendien is de organisatie in staat om mee te groeien met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie, kanalen en data.

Businessman with charts in a cloud above his head

Tips om aan de slag te gaan

Bovenstaande is voor iedere organisatie te realiseren, in welke fase het bedrijf zich ook bevindt. Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar kan wel binnen afzienbare tijd gefaseerd worden uitgerold. Hieronder een aantal tips voor als je aan de slag wil gaan met resultaatgerichte communicatie door het samenbrengen van effectiviteit en efficiency.

  • Bepaal eerst in welke fase het bedrijf nu zit en kijk goed naar de campagnes die nu worden uitgevoerd. Hoeveel campagnes zijn het en hoe complex zijn deze campagnes? Hoe worden ze momenteel uitgevoerd?
  • Check vervolgens of je voor deze fase de juiste organisatiecultuur hebt staan. Het is belangrijk dat er sprake is van een passende inrichting bij waar je je nu bevindt als campagnemanagementteam.
  • Bepaal naar welke fase je wilt groeien en wanneer dit gerealiseerd moet worden. Dit hoeft niet in alle gevallen fase vier te zijn.
  • Bedenk wat je nodig hebt voor de fase waar je naartoe wilt. Het betreft hier bijvoorbeeld medewerkers, processen, tooling en organisatie. Maak vervolgens inzichtelijk wat het verschil is met de huidige situatie.
  • Ontwikkel een transitieplan en voer dit uit. Doe dit gefaseerd en neem er de tijd voor. Definieer tussentijdse mijlpalen en vier de behaalde successen. Onze ervaring is dat er niets mooier is dan een campagne goed uitvoeren en vervolgens inzichtelijk maken dat het beoogde resultaat (of meer) is behaald.

Beide werelden samen

Op het eerste gezicht lijken de werelden van efficiëntie (infrastructuur, processen en procedures) en effectiviteit (gerichte en specifieke communicatie) onverenigbaar. Enerzijds wordt standaardisatie als norm genomen en anderzijds flexibiliteit en differentiatie. De praktijk heeft echter bewezen dat dit niet zo hoeft te zijn. Door technologische ontwikkelingen zijn organisaties in staat om een efficiënte basis neer te zetten, waarbinnen flexibiliteit en differentiatie mogelijk blijven. Bovendien wordt er een kwaliteitsimpuls gerealiseerd. Het is mogelijk om te personaliseren in communicatie, tot enkele honderden varianten per campagne en met acceptabele doorlooptijden en redelijke budgetten.

Hoe een koe de hashtags van Twitter domineerde in 2018

De hashtag #FreeHermien, kennen we die nog? Koe Hermien wist op weg naar het slachthuis te ontsnappen en zo de harten van Nederlanders te veroveren. Wekenlang was #FreeHermien, en later #cowfunding, trending op Twitter, maar het was dit jaar niet de enige populaire term op het sociale medium.

Een terugblik op de meest opzienbarende momenten op Twitter, door het bedrijf zelf in elkaar gezet.

Niet alleen Hermien was populair afgelopen jaar, ook de zware storm in januari werd veel besproken door de circa miljoen Nederlanders die Twitter dagelijks gebruiken. De storm veroorzaakte chaos op het spoor, waardoor tienduizenden reizigers geen kant op konden. Op Twitter ontstond de hashtag #stormpoolen, waarmee mensen een rit aanboden aan gestrande forenzen.

Een maand later was het weer opnieuw een veelbesproken onderwerp. #SiberischeBeer werd trending. De hashtag ging over de poollucht die enkele weken voor ijskoud weer zorgde. Dat betekende schaatsen op de grachten, zieken op het werk en dus ook veel tweets.

In het top 10-lijstje met de meest gedeelde hashtags in 2018 is vooral veel actualiteit, politiek en sport te zien. Zo staat #nieuws op plek 2, #F1 en Ajax op plek 3 en 4 en Trump, VVD, PVV en D66 op de daarop volgende plekken. Op de eerste plek staat, voor het tweede jaar op rij, de hashtag vacature. Volgens Twitter laat dit zien dat het sociale medium nog steeds een belangrijke rol speelt in de arbeidsmarkt.

De hitte van afgelopen zomer kreeg eveneens veel aandacht op Twitter, onder meer met de trending hashtag #hitteplansongs. Tijdens het warme weer wisten twitteraars elkaar te vermaken met liedjes die goed bij het klimaat pasten.

Nederlanders zijn goed te horen als ons land meedoet aan een wedstrijd. Niet alleen juichen we in het echt, ook op Twitter. Dat is een van de redenen dat de hashtags #OWS2018 (Olympische Spelen) en #TDF (Tour de France) trending waren. Alleen in Nederland werden al 122.009 tweets verstuurd tijdens de Olympische Spelen. Bij de Tour werden vooral Tom Dumoulin, Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk aangemoedigd.

En een Twitter-lijst zou niet compleet zijn zonder commentaar op televisieprogramma’s. De meningen over #widm#bzv en #expeditierobinsonwerden veel gedeeld, en ook #deluizenmoeder was populair.

Oorzaken voor weinig websitebezoekers

Je hebt onlangs een website ontwikkeld of laten ontwikkelen. Je bent trots op het resultaat en houdt je statistieken bij om te weten hoeveel bezoeken je dagelijks of wekelijks trekt. Helaas valt het resultaat tegen en hoopte je op honderden bezoekers, maar blijft het slechts beperkt tot een aantal per dag. Herken jij deze situatie en vraag je je af waarom mensen jouw website niet bezoeken? Wellicht dat een of aantal van deze 11 opties de oorzaak is.

Willmullins.com ontwikkelde de onderstaande infographic, waarin zij op een rij zetten welke 11 oorzaken er kunnen zijn voor weinig websitebezoekers. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat zoekmachine Google jouw website niet kan indexeren. Ga je instellingen na om te controleren of je site vindbaar is voor zoekmachines.

Het begint bij de basis
Andere oorzaken zijn wellicht dat de structuur, de basis van jouw website, niet goed is opgebouwd of informatie slecht te vinden. Ga na of jouw menu (de navigatie van je site) goed is opgebouwd en is afgestemd op de vraag van jouw doelgroep.

Content als oorzaak?
Naast oorzaken in de structuur en opbouw, kan het probleem ook de content zijn die op je website staat. Door regelmatig relevante en interessante content voor jouw doelgroep te publiceren wordt je website sneller opgenomen in de zoekresultaten van Google. Ga na wat jouw doelgroep interessant vindt en zoek uit welke zoekwoorden zij gebruiken in Google om een oplossing te vinden voor hun probleem of vraag.

Wil je alle 11 mogelijke oorzaken weten en zo jouw website verbeteren? Scrol dan naar beneden om de infographic te bekijken. Klik op de afbeelding voor een groter exemplaar.

Mysteriously
Mysteriously

Zara

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar

Read more

Contact

Get Connected.

We nodigen u uit om contact met ons op te nemen
voor meer informatie over een van onze producten of diensten.

BEL: +31 (0)23 785 69 55

© 2018 – All rights reserved | Website by Creatink

Contact